Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Kontaktinformasjon

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Åpningstider 08.00–15.45
Sentralbord
For generelle henvendelser, og spørsmål om regelverk,
etatstyring, styringsdokumenter, virksomhetsstyring eller tilskudd.

E-post: postmottak@dfo.no
Telefon: 400 07 997
Kundesenter lønnstjenester
Brukerstøtte for våre lønnskunder.
Vi svarer på spørsmål om systemer, rutiner eller regelverket for statlig lønn.
Hovedkanal: Kundsenter på nett
E-post: lonn@dfo.no
Telefon: 406 34 021
Kundesenter regnskapstjenester
Brukerstøtte for våre regnskapskunder.
Vi svarer på spørsmål om bruk av systemer og våre rutiner.
E-post: regnskap@dfo.no
Manuelle og elektroniske regnskapsbilag:
bilag-regnskap@dfo.no

Telefon: 407 67 157
Kundesenter på nett
Kundesenter departementene
Jobber du i et departement?
Her finner du kontaktinformasjon for deg.

E-post: lonn@dfo.no eller regnskap@dfo.no
Telefon lønn: 404 82 316
Telefon regnskap: 406 20 275

Kundesenter på nett
Felles for lønnstjenestene, regnskapstjenestene og departementene
Kundesenter på nett
Pressehenvendelser
406 20 275
Postadresse

DFØ har én felles adresse for all journalpliktig post. Med journalpliktig post menes formelle henvendelser som skal saksbehandles. DFØs arkivtjeneste sorterer, digitaliserer og fordeler posten elektronisk til avdelingene.

Vi gjør oppmerksom på at skriftlige henvendelser vi får inn til saksbehandling blir ført på offentlig journal.

All journalpliktig post sendes til:
Direktoratet for økonomistyring
Postboks 7154, St. Olavs plass
0130 Oslo

Elektronisk post sendes til: postmottak@dfo.no 

Fakturaadresse

DFØ mottar fra 1.10.2012 kun elektroniske fakturaer på standard EHF-format.

Vår elektroniske adresse er det samme som vårt organisasjonsnummer:

986252932 (legges inn uten mellomrom)

I enkelte systemer må også landkoden oppgis. Adressen blir da: 9908:986252932

Alle fakturaer og kreditnotaer merkes med 1000+initialene til ansatt i DFØ (din bestillerreferanse).

Se her for mer informasjon om elektronisk faktura

DFØs kontorsteder

Sentralenheten (Oslo)
Postadresse

Direktoratet for økonomistyring
Postboks 7154, St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse

Paleet
Karl Johans gate 37 B
0162 Oslo

Her finner du oss 

Telefon 400 07 997
DFØ Stavanger
Postadresse

Postboks 149, Sentrum
4001 Stavanger

Besøksadresse

Nykirkebakken 2
Mediegården
4013 Stavanger

Her finner du oss (kart)

Telefon kundesenter 406 34 021
DFØ Trondheim
Postadresse

Postboks 4745, Torgard
7468 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skakkes gate 25
7013 Trondheim

Her finner du oss (kart)

Telefon kundesenter 407 67 157