Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Pensjonsutgifter skal synliggjøres fra 2017

Berørte statlige virksomheter må tilpasse sine systemer og rutiner slik at pensjonsutgifter kan regnskapsføres fra og med 1. januar.

Oppdatert standard kontoplan fra 1.1.2017

Vi har gjort mindre endringer i kontoplanen basert på innspill fra statlige virksomheter og våre erfaringer med forvaltningen av standard kontoplan.

Oppdatert veiledning om årsrapportering

Her finner du oppdatert veiledningsmateriell om årsrapport med årsregnskap for statlige virksomheter. Sist oppdatert 10. januar 2017.

27. nov.
2017

Vi har fått nye nettsider

Torsdag 30. november fikk DFØ nye nettsider.

15. nov.
2017

Områdegjennomgang – kartlegging av tilskudd til kommunesektoren

DFØ og Difi har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til kommunesektoren. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Finansdepartementet.

10. okt.
2017

Nå kan du enklere grave i statsregnskapet

For første gang kan du sjekke statens inntekter og utgifter på en enkel måte på nett. Statsregnskapet.no sikrer mer åpenhet og gjennomsiktighet om statlig pengebruk.

dfo.no benytter informasjonskapsler (Cookies) for å se hvordan besøkere bruker nettstedet.