Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Utredninger

Utredninger

DFØ hjelper deg å utarbeide et godt beslutningsgrunnlag. Denne siden er en samling av ressurser for deg som skal bestille, gjennomføre og/eller kvalitetssikre en utredning.

 

Vi har blant annet samlet relevant regelverk og veiledning, korte innføringer med sjekklister for minimumskravene, forenklet analyse og samfunnsøkonomisk analyser samt eksempler.

Om du er ute etter informasjon om forvaltningsarbeidet rundt utredningsinstruksen har vi en egen temaside om denne.

For helt nye utredere anbefaler vi å lese utredningsinstruksens veileder som et utgangspunkt for videre fordypning. Regelrådet gir løpende vurderinger av utredningskvaliteten på noen høringssaker.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med DFØ hvis du har spørsmål om utredninger! Henvendelser skal sendes til: postmottak@dfo.no. DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i instruksen spørsmålet gjelder.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Anja Pandora Ulsom Hansteen: 415 06 371