Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Ledige stillingar

Alle ledige stillingar i DFØ blir kunngjorde her.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er det statlege ekspertorganet for økonomi- og verksemdsstyring i staten. Det overordna målet til direktoratet er å leggje til rette for formålstenlege fellesløysingar i staten og god styring i dei enkelte statlege verksemdene.

Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom å forvalte regelverket, setje i verk kompetansetiltak, gi råd og utvikle metodar og verktøy.

Her finn du meir informasjon om DFØ.