Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Styringskonferansen 2018: Målstyring, tillit og kontroll

Ifølge kritikerne, fører mål- og resultatstyring til detaljstyring og overdreven rapportering og kontroll. De etterlyser en tillitsreform i offentlig sektor. Men handler ikke mål- og resultatstyring nettopp om å sette mål og dernest gi handlingsrom og tillit til virksomheter og ansatte? Noen av verdens fremste eksperter kommer til Styringskonferansen for å diskutere et aktuelt og omstridt tema innen statlig styring.

Meld deg på her

Om Styringskonferansen

Styringskonferansen er den største fagkonferansen for styring i staten, og har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter. 

 

Styringskonferansen samler rundt 800 beslutningstakere og fagpersoner i departementer og statlige virksomheter.

 

Har du spørsmål? Send e e-post til styringskonferansen@dfo.no

Dette må du ikke gå glipp av! Meld deg på her.


Hva er den norske regjeringens ambisjoner når det gjelder statlig styring? Finansminister Siv Jensen skal fortelle om regjeringens initiativ for bedre styring og ledelse i staten.

Felles mål, felles ansvar

New Zealand er et foregangsland innen statlig styring og har siste årene satset spesielt på å skape bedre samordning på tvers i forvaltningen. I løpet av en femårsperiode har de klart å oppnå resultater som utgjør en forskjell for New Zealands innbyggere. Iain Rennie, som har vært med på å utvikle programmet, kommer til Styringskonferansen for å fortelle deg hemmeligheten bak New Zealands suksess.

Tillitsreform i Skandinavia?

Sverige og Danmark er ofte nevnt som eksempler på land som har innført tillitsreformer og gått bort fra mål- og resultatstyring. Men har de forlatt målstyring? Og har reformene gitt mer tillit og handlingsrom? Laura Hartman kommer for å fortelle om erfaringene fra Sverige. Vi har også samlet tre forskere fra Norge, Sverige og Danmark: Tom Colbjørnsen, Johan Quist og Tina Øllgaard Bendtsen. De skal snakke om styring og tillit fra et akademisk perspektiv.

Direktør for Difi, Steffen Sutorius og direktør for DFØ, Hilde Singsaas, skal drøfte samspillet mellom styring og ledelse i forvaltningen.

Tillit og kontroll

Hvordan få til balanse mellom kontroll og tillit i etatsstyringen? Tre departementer og deres underliggende virksomheter kommer for å dele sine erfaringer. Både forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen og filosof Einar Øverenget skal se på sammenhengen mellom tillit og kontroll. Utelukker det ene det andre, eller er det to nødvendigheter i styring? Harald Eia oppsummerer dagen og gir oss sine usensurerte observasjoner med en sosiologisk forankring.