Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Standardisering og økt sikkerhet ved overføring av filer mellom staten og bankene

Staten ved Direktoratet for økonomistyring (DFØ) stiller krav om felles standard for sikring- og transport av filbaserte betalingstransaksjoner i sine fremtidige avtaler med bankene.

Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2014 å implementere SEPA End Date-forordningen i norsk lov. Forordningen fastsetter tidspunkter for når nasjonale løsninger for betalinger og direktedebiteringer i euro skal opphøre.

 

Kontaktinformasjon

For informasjon om den anbefalte løsningen og veiledning, kontakt Difi på adressen edelivery@difi.no.

I forbindelse SEPA end date og overgangen til ny standard for betalingsmeldinger i finansnæringen (ISO 20022), er det behov for at dagens metode for sikring av filbaserte betalingstransaksjoner mellom statlige virksomheter og bankene erstattes. For å bidra til at bankene i fremtiden benytter en felles metode for sikring, vil DFØ i neste generasjon rammeavtaler med bankene stille krav om at PEPPOL-profilen Connecting Europe Facility (CEF) eDelivery skal benyttes.

–Staten vil med dette begrense kostnader ved fremtidige bankbytter, og på den måten stimulere konkurransen mellom bankene, sier direktør Øystein Børmer ved Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Kravet vil ha konsekvens for aktører som direkte eller indirekte har en rolle i utvekslingen av betalingstransaksjoner mellom statlige virksomheter og bankene. I første rekke bankene, statlige virksomheter og systemvarehusene som utvikler økonomisystemene. Neste generasjon rammeavtaler om betalings- og kontoholdstjenester for staten vil bli inngått når eksiterende rammeavtaler utløper. Eksisterende rammeavtaler har en varighet frem til 31.desember 2017, med en rett til forlengelse med ett år dvs. frem til 31.12.2018.

Bakgrunn for valg av CEF eDelivery

Mer enn 99 prosent av norsk offentlig sektor har allerede økonomisystemene sine koblet til PEPPOL-profilen av CEF eDelivery. Svært mange banker er også koblet til denne infrastrukturen. Basert på erfaringene med bruk av PEPPOL-profilen av CEF eDelivery til elektronisk fakturering og videreutviklingen som nå er gjort for elektronisk innlevering, anbefaler Difi bruk av denne infrastrukturen også til filbasert betalingsformidling mellom statlig sektor og bank, sier Dag Strømsnes.

Difi har siden 2009 hatt ansvar for å legge til rette for elektronisk fakturering til offentlig sektor. Som del av dette arbeidet er det etablert en infrastruktur for elektronisk meldingsformidling basert på norsk deltakelse i det europeiske PEPPOL-prosjektet. Dette har vært den anbefalte løsningen for formidling av faktura i elektronisk handelsformat (EHF) til staten siden 2011. Resultatene fra PEPPOL-prosjektet inngår nå i CEF eDelivery , og PEPPOL-profilen av CEF eDelivery brukes i dag til håndtering av EHF-baserte kataloger/ordre i tillegg til EHF faktura. Det ble i 2015 formidlet mer enn 21 millioner fakturaer gjennom denne infrastrukturen, en økning på 113 prosent fra 2014. En utvidet versjon av PEPPOL-profilen av CEF eDelivery støtter også elektronisk innlevering av tilbud til offentlig sektor. En slik utvidet versjon har sikkerhets- og kvitteringsmekanismer som gjør den egnet til å håndtere betalingsmeldinger mellom virksomheter og deres bankforbindelser.

 

  • Publisert: 30. mai. 2016 - Oppdatert: 30. mai. 2016