Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Nå kan du enklere grave i statsregnskapet

For første gang kan du sjekke statens inntekter og utgifter på en enkel måte på nett. Statsregnskapet.no sikrer mer åpenhet og gjennomsiktighet om statlig pengebruk.

kontaktinformasjon

Har du spørsmålet om statsregnskapet,
send e-post til statsregnskapet@dfo.no 

Sammenliknet med resten av Norden er Norge dermed ledende når det gjelder å gjøre statlige regnskapsdata tilgjengelig på en brukervennlig måte.

– Av hensyn til demokratiet vårt, er det viktig at også folk utenfor forvaltningen har mulighet til å se hva staten bruker pengene på. I tillegg vil den nye løsningen bidra til mer effektiv ressursbruk i staten, sier Hilde Singsaas, direktør for Direktoratet for økonomistyring.

– Vi har et ekstra ansvar for åpenhet

Finansminister Siv Jensen mener åpenhet er en forutsetning for tillit og troverdighet.

– Som myndigheter har vi et ekstra ansvar for åpenhet, fordi vi forvalter store ressurser på vegne av fellesskapet. Det minste vi kan gjøre er å vise frem hvordan skattepengene brukes, slik at folk kan se oss i kortene og gjøre seg opp egne meninger. Åpenhet er å gjøre informasjon tilgjengelig i et format og på et språk som folk forstår og kan bruke. Jeg mener at denne nettsiden er et stort steg i riktig retning, sier finansminister Siv Jensen.

Enkel og brukervennlig

Tidligere har man måtte grave seg gjennom en bunke Excel-filer for å finne statlige regnskapstall. Nettsiden er en enkel og grafisk fremstilling av statsregnskapet, som kan brukes av alle. Målet er at journalister, forskere, studenter, interesseorganisasjoner og mannen i gata nå enkelt kan sjekke statens inntekter og utgifter.

Hva er statsregnskapet?

Statsregnskapet omfatter alle departementer, direktorater og statlige virksomheter, og viser statens inntekter og utgifter. I 2016 hadde staten 1010 milliarder kroner i inntekter, og 1218 milliarder kroner i utgifter, når inntekter fra petroleumsvirksomhet, lånetransaksjoner og Statens pensjonsfond holdes utenom.

Se lanseringen her

  • Publisert: 10. okt. 2017 - Oppdatert: 09. okt. 2017