Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Direktoratet for e-helse fikk Bedre stat-prisen for kjernejournal

Årets Bedre stat-pris går til Direktoratet for e-helse for det nasjonale tiltaket kjernejournal, som styrker pasientsikkerheten, samtidig som det sparer helsetjenestene betydelig med tid og ressurser.


Finansminister Siv Jensen delte ut Bedre stat-prisen til Direktoratet for e-helse og direktør Christine Bergland.

Om Bedre stat-prisen

  • Direktoratet for økonomistyring (DFØ) kårer hvert år det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere vår visjon om effektiv ressursbruk i staten.
  • Vi ønsker at statlige virksomheter skal jobbe systematisk med å oppnå bedre ressursbruk i staten.
  • Målgruppen for DFØs pris er departementer og statlige virksomheter som er en del av statsforvaltningen.
  • Prisen deles ut hvert år på Styringskonferansen. 

Se også

-Dette er en løsning som både gir trygghet og en enklere hverdag. Kjernejournalen vil spare helsepersonell for mye tid, og det er en trygghet at informasjon er tilgjengelig raskt slik pasienter kan få raskere og bedre behandling, sier finansminister Siv Jensen, som delte ut prisen under Styringskonferansen onsdag.

Samlet kritisk informasjon i felles system
Kjernejournal er et helseregister som inneholder de viktigste opplysningene om pasienten. Det skal sørge for at helsepersonell både på sykehus, legevakt og andre steder skal ha tilgang til oppdatert kritisk informasjon om pasienten.  For pasienten selv kan kjernejournal bety bedre innsikt i hvilke legemidler han eller hun skal bruke, og at man kan legge inn egne registreringer om pårørende eller sykehistorie. Kjernejournal skal sørge for at feilinformasjon ikke er årsak til feil behandling.

– Det er et tiltak som berører alle, og gir en enklere hverdag både for pasient og helsepersonell. Løsningen er et svar på en viktig utfordring i helsetjenesten knyttet til tilgjengeligheten av kritisk informasjon, sier direktør i Direktoratet for økonomistyring, Øystein Børmer, som er leder for juryen.

Styringskonferansen
Bedre stat-prisen blir delt ut hvert år under Styringskonferansen. Denne konferansen er den største fagkonferansen for styring i staten, og har som mål å inspirere og motivere til god styring i statlige virksomheter. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arrangerer konferansen.