Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Etatsstyring i balanse - for ledere og folk med dårlig tid

Vil du lære mer om god etatsstyring, men har dårlig tid? Se vårt miniseminar om etatsstyring i balanse her.

Er du interessert i etatsstyring?

Over 125 ledere og rådgivere fra nærmere 40 ulike departementer og statlige virksomheter deltok på seminaret 3. februar. 

På seminaret tar vi opp at departementene kritiseres for sin detaljerte aktivitetsstyring av underliggende virksomheter, og oppfordres til å gi handlingsrom og frihet i oppgavegjennomføringen.

Hva kan grunnen være til detaljstyringen og hvilken rolle spiller virksomheten selv i dette? Vi spør oss om utøvelsen av mål- og resultatstyring, risikostyring eller internkontroll har betydning. Hva må til for å endre praksis i departement og virksomhet?

Seminaret ble arrangert i forbindelse med Program for bedre styring og ledelse, som pågår fra 2014-2017.