Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Bedre beslutninger med ny utredningsinstruks

Det blir nå enklere for politikere å ta gode beslutninger. Den nye utredningsinstruksen for offentlige tiltak skal sørge for at man unngår sløsing med samfunnets ressurser, og at beslutningene er etterprøvbare.

– Det er utrolig dyrt å ta gale beslutninger. Den nye utredningsinstruksen er avgjørende for å ta gode politiske beslutninger, sa statssekretær Paal Bjørnestad (Frp) i Finansdepartementet under lanseringen av den nye utredningsinstruksen onsdag.

Den nye instruksen gir statsansatte en mal for hvordan man skal gjennomføre en utredning. Den definerer også hvor omfattende en eventuell utredning må være. I tillegg gjør den det enklere for media og offentligheten å sjekke om politiske beslutninger er tatt på et godt grunnlag.

– Utredningsinstruksen bringer mer sunn fornuft inn i staten. Problemet hittil har vært for liten etterlevelse av den forrige instruksen, og at det gjennomføres for få utredninger. Det kreves for å kunne ta gode beslutninger, sa direktør Øystein Børmer i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Den nye instruksen trådte i kraft 1. mars. Direktoratet for økonomistyring har ansvaret for instruksen, og gir kurs og rådgivning for statsansatte som skal gjennomføre utredninger.