Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Elektronisk faktura for statlige virksomheter

Elektronisk fakturabehandling fra DFØ effektiviserer behandlingen av inngående fakturaer.

Elektronisk faktura i staten

Kontaktinformasjon

Spørsmål om elektronisk faktura kan rettes til:

Kundesenter regnskap

E-post: regnskap@dfo.no
Telefon: 407 67 157
Kundesenter på nett

DFØ er pådriver for økt volum av elektronisk faktura. Gevinstene er store både økonomisk og av hensyn til miljøet, og driftskostnadene er lavere for avsender og mottaker. Det sikrer også god kvalitet og mer effektiv fakturahåndtering.

Hva er en elektronisk faktura?

  • En faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra fakturautsteder til fakturamottaker
  • Kan importeres i fakturamottakers økonomisystem og behandles maskinelt
  • Store gevinster både økonomisk og av hensyn til miljøet
  • Elektronisk fakturaadresse er virksomhetens organisasjonsnummer

I avtaler som inngås etter 1. juli 2012 skal statlige virksomheter kreve at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF-formatet.

Elektronisk handelsformat (EHF)

EHF-formatet som benyttes er et offentlig standardformat (XML) som dekker regnskapslovens krav.

EHF inneholder:

  1. Obligatoriske felt som må fylles inn for å oppfylle norsk regnskapsplikt
  2. Anbefalte felt som bruker vil ha stor nytte av, spesielt når det finnes en ordre i forkant
  3. Valgfrie felt som gir informasjon om fakturaen innhold
    - Bruk av valgfrie felt må avtales på forhånd