Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Selvbetjeningsportal for mottaker av honorar

Her finnes informasjon for deg som bruker portalen, og for saksbehandlere og ledere i virksomhetene.

Klikk her for å logge på Selvbetjeningsportalen for mottakere av honorar

Bruk Internet Explorer 11

DFØs selvbetjeningsportal støtter Internet Explorer 11 Desktop på Windows 7 og Windows 8. Mer om nettleserne.

Om løsningen

En mottaker av honorar er en person som ikke er ansatt i en statlig virksomhet, men som likevel skal ha utbetalt et honorar og/eller ha refundert utgifter til reise eller andre utlegg. Eksempler inkluderer medlemmer av råd, utvalg og styrer, tolker, meddommere, eksamensvakter og mange flere.

Selvbetjeningsportalen er en del av digitalt førstevalg. Det vil si at kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne primært skal foregå elektronisk.

Pålogging

Logg på via ID-porten på https://registrering.dfo.no

Du trenger ikke noe eget brukernavn eller passord. For å logge på benytter du din eksisterende tilgang til ID-porten (MinID, BankID, Buypass ID eller Commfides e-ID).

Tilgang

For å kunne bruke løsningen må din oppdragsgiver ha gitt deg tilgang. Du skal ha mottatt en e-post fra din oppdragsgiver med informasjon om løsningen. Ta kontakt med din oppdragsgiver dersom du ikke har fått slik informasjon, eller om du ikke kommer inn i selvbetjeningsportalen.

Brukerveiledninger

Her er linker til brukerdokumentasjon. De viktigste områdene er også dekket av videoveiledninger.

Hjelp med spesifikke oppgaver:

  • Hjelp med selvbetjeningsportalen: PDF | videoveiledning
  • Hjelp med dagsreise innenlands: PDF | videoveiledning
  • Hjelp med øvrige reiser/utgiftsrefusjoner: PDF
  • Hjelp med oversikt over tidligere reiser: PDF
  • Hjelp med betaling for oppdrag: PDF | videoveiledning
  • Hjelp med oversikt over tidligere oppdrag: PDF
  • Hjelp med lønnsslipp: PDF
  • Hjelp med personlig profil: PDF

Øvrig:

Brukerstøtte

Trenger du hjelp med innlogging og funksjonalitet i portalen tar du kontakt med DFØs Kundesenter:

Telefon: 400 18 659
E-post: lonn@dfo.no

Åpningstider 08.00 – 15.45, sommertid  08.00 – 15.00 (15. mai – 15. september)

Har du spørsmål knyttet til selve oppdraget eller administrative forhold rundt dette, tar du kontakt med din oppdragsgiver i stedet.

Aktuelle lønnarter

Ulike typer honorar skal registreres med ulike typer lønnarter. Brukes feil lønnart, vil kravet bli returnert til deg for korrigering. Det vil dermed ta lengre tid før du mottar ditt oppgjør. Om du lurer på hvilke lønnarter du skal benytte, tar du kontakt med din oppdragsgiver.

Bilag og kvitteringer

For å kunne godkjenne utbetalingen må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved. Du bør også legge ved kontrakt eller lignende som dokumenterer dine krav. Last opp dine vedlegg i PDF-format når du oppretter kravet.

Merknader/referanser

For å sikre raskest mulig behandling av dine krav, kan du benytte merknadsfeltet til å opplyse om kontaktperson eller tilsvarende.

Utbetaling

Utbetalinger skjer ikke fortløpende, men på bestemte dager i henhold til til en forhåndsdefinert kjøreplan. Forutsatt at dine krav er ferdig godkjent innen fristen blir de med på påfølgende utbetaling. For reiser og refusjoner er dette vanligvis ukentlig, for honorarer ca. hver andre uke (eller månedlig for noen virksomheter).

Informasjon for saksbehandlere hos virksomhetene

Pålogging

Du som er saksbehandler eller leder skal godkjenne i ansattportalen akkurat som du pleier. Det er ingen forskjell på oppgaver som kommer fra ansatte og eksterne – de kommer i samme innkurv og behandles helt likt.

Oversikt over tilgjengelige lønnarter

For å ta ut en oversikt over hvilke lønnarter som er tilgjengelige for din virksomhet kan en fagbruker i SAP bruke lønnartrapporten (YHR_LAOVERSIKT). Den har en egen kolonne for E-skjema. I transaksjonen YHR_LOENNART_EKSKL kan du styre hvilke av disse lønnartene som skal være synlige for brukerne av portalen.

Brukerstøtte for godkjennere

Løsningen er en standardtjeneste på lønnsområdet. Virksomheten kontakter Kundesenter lønn for brukerstøtte.

Bestille tilgang til løsningen

Ønsker virksomheten å ta i bruk løsningen kontakter dere Kundesenter lønn. DFØ vil deretter ta kontakt for å gjøre nødvendige avklaringer og sikre en effektiv oppstart.

Obligatorisk tjeneste

Løsningen er en obligatorisk tjeneste for alle full- og delservicekunder fra 1. januar 2016. Fra denne dato må enten selvbetjeningsportalen benyttes eller virksomhetene selv registrere ved hjelp av e-skjema Hurtigregistrering i SAP kjernesystem. DFØ vil ikke håndtere manuelle bilag etter denne dato.

Rutiner for opprettelse av eksterne i SAP og tilhørende brukere

Eksterne brukere (MG 8) registreres/opprettes i henhold til gjeldende rutiner: Basiskunder registrerer sine egne eksterne i SAP, DFØ gjør det for full- og delservicekunder. Opprettelse av brukere i systemet foretas alltid av DFØ.

Kundene står fritt til å innhente nødvendig informasjon om eksterne slik de ønsker. DFØ har laget et forslag til et skjema som kan fylles ut av oppdragstaker og danne grunnlag for videre registrering: Skjema for registrering av ekstern bruker.

Basiskunder må ha opprettet ansattnummer før bestilling. Bestilling foregår på standard tilgangsblanketter.

For full- og delservicekunder opprettes ansattnummer av DFØ i samme operasjon. Innmelding til DFØ skjer enklest på en variant av standard brukertilgangsskjema: Bestille portaltilgang for eksterne.

Mal for e-post til nye brukere

DFØ har laget en mal til en e-post som vi foreslår sendes til alle nye brukere. Virksomheten må gjøre nødvendige tilpassinger: Mal for e-post til eksterne brukere.

Vi har laget et eksempel på en e-post fra den fiktive virksomheten Analysedirektoratet.

Vi har også laget en 1-sides PDF-dokument som kan legges ved e-posten: Hurtiginfo til nye brukere.

Utdypende veiledning for saksbehandlere

Her har vi samlet utdypende informasjon om løsningen, både funksjonalitet og forslag til rutiner. Denne informasjonen er myntet på saksbehandlere/superbrukere.

Veiledning for saksbehandlere.

  • Publisert: 07. okt. 2014 - Oppdatert: 18. jan. 2016