Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Leder selvbetjening

DFØ tilbyr brukervennlige selvbetjeningsløsninger for ledere gjennom lønnssystemet.

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om denne tjenesten?

Kontakt DFØs kundesenter via Kundesenter på nett eller per 

I Leder selvbetjening finner du som leder enkelt informasjonen du trenger om dine ansatte.

Informasjon om ansattes lønn, kontering, fravær, registrert arbeidstid og kvoter for ferie og avspasering er kun noen få tastetrykk unna.

Leder selvbetjening gir også muligheten for å ta ut rapporter på en rekke områder.

I Leder selvbetjening finner du nyttige standardrapporter blant annet for

  • lønnsinformasjon
  • planlagt fravær
  • antall egenmeldinger
  • restferie
  • fleksitidssaldo
  • kontaktinformasjon til ansatte og informasjon om pårørende
  • fødselsdager i avdelingen

Som en utvidet del av tjenesten Leder selvbetjening, tilbyr DFØ ledere løsningen Elektronisk sykefraværsoppfølging for oppfølging av langtidssykemeldte ansatte.