Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

E-skjema

Elektroniske skjema gir ansatte økt selvbetjening på lønnsområdet.

Presentasjon av løsningen

Følgende e-skjema er tilgjengelige i selvbetjeningsportalen for ansatte:

  • variabel lønn
  • andre utbetalinger
  • ekstra skattetrekk
  • permisjonssøknad
  • overføring av feriedager
  • overføring/utbetaling av timer fra reise-/overtidssaldo
  • sidegjøremål
  • oppsigelse
  • liste over alle skjema

Følgende e-skjema er tilgjengelige for fagbrukere i kjernesystemet: