Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Kontakt oss - departementskunder

Har du spørsmål om lønn, tid, fravær eller reiseregninger?

Telefon: 404 82 316
E-post: lonn@dfo.no

Har du spørsmål om faktura eller regnskap?

Telefon: 406 20 275
E-post: regnskap@dfo.no   
Fakturaer til skanning: depfaktura@dfo.no 

Åpningstider: Kl. 08.00-15.45 (15.00)

Kundesenter på nett

Send inn sensitive opplysninger til DFØ.

Internpost

Har du brukt å sende post som gjelder lønn eller regnskap med internpost, så fortsett med det. Internposten blir hentet som før. 

Besøksadresse

Paleet, Karl Johans gate 37 B
0162 Oslo

Postadresse

Skal du sende noe i posten? Bruk postadressen vår:

Direktoratet for økonomistyring
Postboks 7154, St. Olavs plass
0130 Oslo