Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Minimumskravene

I Utredningsinstruksen stilles det tydelige minimumskrav til utredninger. Et viktig prinsipp i instruksen er at kravene til hvor omfattende utredningen skal være, øker med størrelsen på tiltaket.


«Utredningstrappen»: Illustrasjon av hvordan utredningens omfang og grundighet er avhengig av tiltakets størrelse.

Et sentralt grep i utredningsinstruksen er de klare minimumskravene til utredninger av statlige tiltak. Virksomheten som skal utrede skal alltid svare på seks spørsmål. De seks spørsmålene følger samme systematikk og tankesett som i en samfunnsøkonomisk analyse og en forenklet analyse.

Videre henger størrelsen på utredningen sammen med størrelsen på tiltaket. Det betyr at mindre tiltak kan utredes enklere og mer kortfattet enn større tiltak. For større vil det være krav om enten en samfunnsøkonomisk analyse eller en forenklet analyse.

Vi har samlet en kort introduksjon, sjekklister og relevante ressurser for hvert enkelt minimumskrav under:

  1. Hva er problemet, og hva vil vi oppnå?
  2. Hvilke tiltak er relevante?
  3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
  4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltaket, hvor varige er de og hvem blir berørt?
  5. Hvilket tiltak anbefales, og hvorfor?
  6. Hva er forutsetningene for vellykket gjennomføring?

Sist oppdatert 21.04.2017