Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Regnskapsrapportering

Rapportering til statsregnskapet

Kontaktinformasjon

Spørsmål om regnskapsrapportering rettes til:

Øvrige kontaktpersoner:

  • Arnulf Eriksen, fagansvarlig: 928 42 160 
  • Hanne Markussen: 915 71 339
  • Hans Mjøen: 932 42 768
  • Nasrin N. Sharif: 473 68 960
  • Kristin Hjertholm: 926 16 585

Statlige forvaltningsorgan og forvaltningsbedrifter skal sende S-rapport til statsregnskapet over statsregnskapets webløsning for rapportering.

Statlige fond og forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet skal sende likvidrapport (L-rapport) til statsregnskapet over statsregnskapets webløsning for rapportering.

For nærmere beskrivelse om detaljer i den månedlige rapporteringen vises det til omtale i følgende rundskriv:

Rapportering av S-rapport til statsregnskapet

Statlige forvaltningsorgan og forvaltningsbedrifter skal rapportere S-rapport og bestille avstemmingsliste over DFØs mottakssystem for rapportering til statsregnskapet her:

https://sr.statsregnskapet.no/mottakssystem/

Oversikt over når regnskapsperioder åpnes/stenges for rapportering, når statsregnskapet oppdateres og når det kan hentes avstemmingslister er tilgjengelig på siden Frister for rapportering.

Oppgavene som inngår i overføring av S- og L-rapport til statsregnskapet, og rekkefølgen på disse, er beskrevet i rutinebeskrivelsene. Systemfunksjonalitet og bruk av systemet er beskrevet i brukerdokumentasjon. Rutinebeskrivelsen refererer til relevante punkter i brukerdokumentasjonen når oppgavene involverer bruk av mottakssystemet.

Opprette brukere eller endre informasjon

Dersom en virksomhet ønsker å opprette nye brukere eller endre informasjon om eksisterende brukere skal eget skjema fylles ut og sendes til postmottak@dfo.no. Av sikkerhetsmessige grunner vil DFØ ringe aktuell virksomhet for å bekrefte endringen.

Rapportering av likviditetsrapport (L-rapport) til statsregnskapet 

Statlige fond og forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet skal rapportere likvidrapport til statsregnskapet. Likvidrapporten viser likvidbevegelse på oppgjørskonto i Norges Bank.

Virksomheten skal sette opp likviditetsrapporten etter mønster beskrevet i Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 3.5.4. Rapporteringsfrist for likvidrapporter er identisk med frister for rapportering av S-rapporter, jf. ovenstående punkt om rapportering av S-rapport.

Likvidrapporter skal legges inn elektronisk og avstemmingsliste bestilles her:

https://sr.statsregnskapet.no/mottakssystem/