Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Veileder til utredningsinstruksen – instruks om utredning av statlige tiltak

Veileder til utredningsinstruksen – instruks om utredning av statlige tiltak

(mars 2016)
Forside på veileder

Veileder til utredningsinstruksen er til bruk ved utredninger av statlige tiltak. Formålet med veilederen er å fremme god kvalitet på beslutningsgrunnlag for statlige tiltak. Veilederen skal øke forståelsen av kravene i instruksen, og den gir anbefalinger om hvordan disse kan oppfylles.

Veilederen er ment for ledere i statlige forvaltningsorgan som er ansvarlig for å utrede statlige tiltak, og for dem som skal gjennomføre utredninger av statlige tiltak.

Se også våre sider om Utredningsinstruksen!