Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Eksempler

Dette er en oversikt eksempler publisert av DFØ.

Alle eksemplene er tilgjengelig for direkte visning på skjermen som e-katalog eller nedlastning av hele dokumentet i pdf-format.
Eksempler utgitt på nynorsk er merket med 

Eksempel 1/2014: Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav

(september 2014)

Forsiden på rapporten Praktisk eksempel fra SI

DFØ presenterer et eksempel på en årsrapport skrevet for den fiktive virksomheten “Statens senter for sammenligninger”. Eksempelet er skrevet i samsvar med de nye kravene til struktur, rekkefølge og benevnelse for årsrapporten som er fastsatt av Finansdepartementet. Målgruppen for eksempelet er medarbeidere i statlige virksomheter som utarbeider årsrapporten og medarbeidere i departementer som har ansvar for oppfølging av statlige virksomheter.

Eksempelet er ikke ment som en fasit, mal, eller fast norm for utformingen av innholdet, men skrevet for å illustrere, inspirere og hjelpe til med skriving og lesing av en statlig årsrapport..

 

Eksempel 1/2013: Bruk av informasjon om produktivitet i styringen - et praktisk eksempel fra Utlendingsdirektoratet

(august 2013)

Forsiden på rapporten Praktisk eksempel fra SI

DFØ presenterer nå et nytt praktisk eksempel fra Utlendingsdirektoratet om bruk av informasjon om produktivitet i styringen. DFØ får ofte tilbakemeldinger fra medarbeidere i virksomheter og departementer om behov for gode eksempler på praktisk bruk av styringsinformasjon. Dette gjelder også bruk av informasjon om produktivitet i styringen.

Eksempel 2/2013: Bruk av informasjon om produktivitet i styringen – et praktisk eksempel fra SI

(august 2013)

Forsiden på rapporten Praktisk eksempel fra SI

DFØ presenterer nå et nytt praktisk eksempel fra Statens innkrevingssentral (SI) om bruk av informasjon om produktivitet i styringen. DFØ får ofte tilbakemeldinger fra medarbeidere i virksomheter og departementer om behov for gode eksempler på praktisk bruk av styringsinformasjon. Dette gjelder også bruk av informasjon om produktivitet i styringen.

Styringsdokumenta instruks for økonomi- og verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd – eksempelsamling med kommentarar

(september 2010)

Dette dokumentet er meint å fungere som ei kjelde til inspirasjon for departement som ønskjer å vidareutvikle instruksane og/eller tildelingsbreva til dei underliggjande verksemdene sine. Statlege verksemder er svært ulike, og det gjer at departementa har forskjellige behov knytte til desse styringsdokumenta. Departementa kan truleg òg i ulik grad kjenne seg att i eksempla som er tekne med.