Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Publikasjoner fra DFØ

På disse sidene finner du alle publikasjoner utgitt av DFØ etter 2005.

Bestill trykte eksemplarer

Offentlige institusjoner kan bestille trykte eksemplarer av DFØs publikasjoner ved å sende en e-post til postmottak@dfo.no. Oppgi antall, navn, postadresse og virksomhet i henvendelsen.

DFØ (tidligere Senter for statlig økonomistyring - SSØ) har en omfattende produksjon av veiledere og rapporter. Et særlig fokus er rettet mot metoder og verktøy som skal bidra til effektiv økonomistyring i staten.

Kategorier

DFØ produserer i hovedsak fire typer publikasjoner:

Fagområder

Publikasjonene tar blant annet for seg følgende fagområder:

  • samfunnsøkonomiske analyser
  • mål- og resultatstyring
  • risikostyring
  • evalueringer

Resultatene presenteres i utredninger, rapporter og analyser som vi har tilgjengeliggjort for alle som ønsker å vite mer om våre fagområder.

I menyen til venstre finner du oversikten over våre utgivelser. Alle tilgjengelige for nedlastning i pdf-format.

DFØs metodegrunnlag

Metodegrunnlaget som benyttes ved utarbeidelse av publikasjonene er blant annet basert på disse veilederne fra Finansdepartementet: