Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Veiledere og rapporter

Her finner du publikasjoner fra DFØ som er knyttet til fortolkning og forståelse av økonomiregelverket.

Veiledere


 

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

(oktober 2014 – oppdatert april 2015)

Veiledningsnotatet gir ansatte som har ansvar for økonomioppgaver i virksomheten, grunnlag for å

  • vurdere om egen virksomhet er omfattet av nettoføringsordningen
  • utarbeide rutiner for registrering/kontering, transaksjonskontroller (attestasjon og budsjettdisponeringsmyndighet) og bokføring av salgsdokument (fakturaer) med merverdiavgift
  • vurdere hva som må utvikles i egne systemer, eventuelt i kontakt med tjenesteyter/leverandør av økonomisystemet

I notatet beskrives blant annet hvilke virksomheter som er omfattet av ordningen, hvilke utgifter og merverdiavgift som er omfattet og hvordan merverdiavgift knyttet til utgiftene skal bokføres, spesifiseres og rapporteres til statsregnskapet. 

    Har du forslag til tema og spørsmål som ikke er omtalt i veiledningsnotatet? Send gjerne en melding til postmottak@dfo.no.

Veiledningsnotat om statlige fond

(oktober 2012 – oppdatert desember 2015)

Veiledningsnotatet gir en samlet oversikt over gjeldende regelverk og praksis for etablering, gruppering, regnskapsføring og rapportering for de ordinære statlige fondene. Hensikten er å bidra til en mer enhetlig praksis på området, gjennom å gjøre det enklere for statlige organer som forvalter slike fond å tilegne seg informasjon om hvordan økonomiregelverket skal forstås og etterleves.

Rapporter


Rapport 1/2016: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2015

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 2/2015: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2014

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 1/2014: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 1/2013: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2012

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 3/2012: DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2011

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som DFØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og DFØs oppfølging av disse.

Rapport 1/2011: SSØs forvaltning av økonomiregelverket i 2010

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som SSØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og SSØs oppfølging av disse.

Rapport 3/2010: SSØs forvaltning av økonomiregelverket i 2009 (pdf)

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som SSØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og SSØs oppfølging av disse.

Rapport 3/2008: SSØs regelverksforvaltning i 2007 (pdf)

Rapporten gir en samlet oversikt og gjennomgang av unntakssøknader fra økonomiregelverket som SSØ har behandlet, og henvendelser fra departementer og andre statlige virksomheter om fortolkning og forståelse av regelverket og SSØs oppfølging av disse.