Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Tolkningsuttalelser til økonomiregelverket

Her finner du DFØs tolkningsuttalelser til regelverket for økonomistyring i staten (økonomiregelverket). Bruk menyen til venstre for å velge mellom ulike fagtema/områder.

I DFØs oppgave med å forvalte økonomiregelverket i staten inngår å klargjøre hvordan regelverket skal forstås. Dette gjøres ved tolkningsuttalelser, ofte i form av svar på spørsmål fra statlige virksomheter. Vi har her samlet disse uttalelsene og gjort dem tilgjengelig.

Tolkningsuttalelsene til økonomiregelverket er presentert etter hvilket fagområde og kapittel i bestemmelser om økonomistyring i staten de omhandler (jf. menyen til venstre). I tillegg til uttalelsene fra DFØ, inngår noen tolkningsuttalelser fra Finansdepartementet til økonomiregelverkets krav til departementenes styring av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og til internkontroll.  

På noen av fagområdene som er regulert i økonomiregelverket, har DFØ utarbeidet egne veiledningsnotater som blant annet beskriver hvordan regelverkskrav skal forstås og standarder skal brukes. Vi har i disse tilfellene valgt ikke å legge ut DFØs svar på enkelthenvendelser i tillegg til omtalen i veiledningsnotatene. Dette gjelder for temaene standard kontoplan for statlige virksomheter (se oversikt her), statlige regnskapsstandarder, SRS (se oversikt her) og årsregnskap (se oversikt her).