Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Ord og begreper

Her finner du forklaring på ord og begreper innenfor økonomiregelverket og veiledere fra DFØ.

Kontaktinformasjon

Tips eller spørsmål sendes til postmottak@dfo.no, eller ta kontakt med Erik Heen på telefon 932 42 704.

Oppslagsverket Ord og begreper er organisert i temaområder og et stikkordregister: 

Temaområder

Stikkordregister

Hvem er dette for?

Hovedmålgruppen for Ord og begreper er ansatte i statlige virksomheter. Formålet med tjenesten er å gi brukere, gjennom råd og eksempler, en utdypende forklaring og veiledning på ord og begreper innenfor økonomiregelverket.

Ord og begreper kan også være til hjelp for andre utenfor statsforvaltningen, eksempelvis leverandører av tjenester innenfor virksomhets- og økonomistyring til statlige virksomheter. 

Om oppslagsverket

Kjernen i oppslagsverket er enkeltstående artikler om ord og begreper i økonomiregelverket, dvs. reglement og bestemmelser om økonomistyring i staten. I tillegg er sentrale nøkkelord fra DFØs kurs og veiledere utdypet. Disse er begrenset til ord og begreper som er av en slik karakter at brukerne bør kjenne til dem for å ha en kvalifisert forståelse av krav i regelverket.

Ord og begreper er organisert i temaområder og et stikkordregister. Temaområder er samlinger av artikler som omhandler et bestemt tema, eller som på annen måte hører sammen. Ord og begreper dekker følgende temaområder:

  • Anskaffelser
  • Betalingsformidling
  • Bokføring
  • Inntekter
  • Lønn
  • Tilskudd
  • Virksomhetsstyring
  • Diverse

Stikkordregisteret er en alfabetisk oversikt over stikkord som peker på oppslagsverkets artikler. Ved å klikke på et stikkord får du en omtale av dette, og i tillegg henvisning til temaområde og andre aktuelle stikkord. Flere ulike stikkord kan peke til samme artikkel.