Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 er det innført en nettoføringsordning for merverdiavgift i statlig sektor.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om innholdet i rundskrivet og veiledningsnotatet?

Send en e-post til postmottak@dfo.no

DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig. Oppgi i e-posten hva saken gjelder, og vis gjerne til hvilket punkt i rundskrivet eller veiledningsnotatet spørsmålet er knyttet til.

Finansdepartementet har fastsatt bestemmelser om ordningen i rundskriv R-116 av 12.3.2015. Rundskrivet omtaler grunnlaget for den nye nettoføringsordningen, hvilke virksomheter den gjelder for, hvilken merverdiavgift som omfattes og hvordan merverdiavgiften skal regnskapsføres. 

Nettoføringsordningen er en administrativ ordning innenfor statsforvaltningen og ikke en del av merverdiavgiftssystemet. 

DFØ har utarbeidet et veiledningsnotat om nettoføringsordningen for merverdiavgift i statsforvaltningen og lagt ut svar på "Ofte stilte spørsmål". Hensikten med veiledningsmateriellet er å gi ansatte som har ansvar for økonomioppgaver i virksomheten, grunnlag for å

  • vurdere om egen virksomhet er omfattet av nettoføringsordningen
  • utarbeide rutiner for registrering/kontering, transaksjonskontroller (attestasjon og budsjettdisponeringsmyndighet) og bokføring av salgsdokument (fakturaer) med merverdiavgift
  • vurdere hva som må utvikles i egne systemer, eventuelt i kontakt med tjenesteyter/leverandør av økonomisystemet.

Spørsmål om innholdet i rundskrivet, veiledningsnotatet og Ofte stilte spørsmål kan rettes til DFØ, se kontaktinformasjon. 

DFØ har også utarbeidet en eksempelsamling som viser hvordan nettoføring av merverdiavgift skal håndteres ved attestasjon og ev. godkjenning av fakturaer og reiseregninger/utgiftsrefusjoner. Eksempelsamlingen er tilpasset DFØs systemer og økonomitjenestekunder, men kan også være nyttig for virksomheter som har eget økonomisystem (regnskapssystem og/eller lønnssystem).