Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Årsregnskap

Denne siden gir informasjon om årsregnskapet for statlige virksomheter. DFØ forvalter kravene til årsregnskap for statlige virksomheter.

Hva er kravene til årsregnskap?

Kravene til årsregnskap er fastsatt i rundskriv R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskapÅrsregnskapet inngår som del VI i årsapporten og skal inneholde tre deler:

  • ledelseskommentarer
  • oppstilling av bevilgningsrapportering
  • oppstilling av artskontorapportering 

I tillegg skal årsregnskapet inneholde en oppstilling av virksomhetsregnskapet dersom virksomheten fører regnskapet etter periodiseringsprinsippet i henhold til SRS. Nettobudsjetterte virksomheter skal ikke utarbeide oppstilling av artskontorapportering, men skal alltid utarbeide oppstilling av virksomhetsregnskapet som en del av årsregnskapet. Det samme gjelder for statlige fond.

Hvordan utarbeider jeg årsregnskapet?

DFØ har laget veiledningsmateriell som kan benyttes ved utarbeidelsen av årsregnskapet. 

Se veiledninger og maler til årsregnskapet:

Utover dette finnes det også tilpasset veiledningsmateriell for forvaltningsbedrifter, statsbanker og statlige fond. Ofte stilte spørsmål om årsrapport og årsregnskap finner du her.

Kurs

DFØ arrangerer tre ulike kurs i regnskap. Vi tilbyr innføringskurs til regnskap i statlige virksomheter, kurs i virksomhetsregnskap etter SRS og kurs som omhandler bruk av periodisert regnskapsinformasjon (SRS) i virksomhetsstyringen. Informasjon om kursdatoer og påmelding finner du her.

Rapportering til statsregnskapet

Vi gjør oppmerksom på forskjellen mellom årsregnskap som skal sendes til eget departement og rapporteringen til statsregnskapet. Mer informasjon om statsregnskapet og årsavslutning er tilgjengelig her.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med DFØ hvis du har spørsmål vedrørende årsregnskapet.

Henvendelser skal sendes til: postmottak@dfo.no. 

DFØ behandler spørsmål så raskt som mulig og normalt innen 3 uker.

Ta eventuelt direkte kontakt med:

  • Grethe H. Fredriksen: 932 42 683
  • Øyvind Gravem: 982 40 951
  • Kenneth Skjefstad: 406 34 066