Gå til navigasjon Gå til innhold

DFØ har fått nye nettsider. Gå til nye dfo.no

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Statlige virksomheters årsrapport til departement

Et eksempel på årsrapport utformet etter nye krav gjeldende fra og med årsrapporten for 2014.

DFØ har skrevet et eksempel på årsrapport fra en statlig virksomhet til departement.

Hensikten med eksempelet på årsrapport fra den fiktive virksomheten «Statens senter for sammenligninger» er å vise hvordan innholdet i de ulike delene av en statlig årsrapport kan utformes.

Eksempelet er utformet for å ivareta hovedformålet med de nye kravene til årsrapport om mer strategisk styring, lettere tilgjengelighet for brukerne, bedre grunnlag for sammenligninger og forenkling av arbeidet med utarbeiding av årsrapport.


Eksempel 1/2014: Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav

(september 2014)

Forsiden på rapporten Praktisk eksempel fra SI

DFØ presenterer et eksempel på en årsrapport skrevet for den fiktive virksomheten “Statens senter for sammenligninger”. Eksempelet er skrevet i samsvar med de nye kravene til struktur, rekkefølge og benevnelse for årsrapporten som er fastsatt av Finansdepartementet. Målgruppen for eksempelet er medarbeidere i statlige virksomheter som utarbeider årsrapporten og medarbeidere i departementer som har ansvar for oppfølging av statlige virksomheter.

Eksempelet er ikke ment som en fasit, mal, eller fast norm for utformingen av innholdet, men skrevet for å illustrere, inspirere og hjelpe til med skriving og lesing av en statlig årsrapport..

  • Publisert: 30. sep. 2014 - Oppdatert: 30. sep. 2014